Salgs- og leveringsbetingelser

Kjøp fra denne nettsiden er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Partene

Selger er Hov Vaffel & Biff / Randsfjord Foods AS, Sentrumsvegen 1B, 2860 HOV. Org nr 923 456 635 MVA og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, med unntak av frakt.

Frakt og levering

Selgeren kan kjøre ut varer i Søndre Land dersom dette er bestilt. Frakt bestilles og betales sammen med ordren.

Forhåndsbestillinger hentes ellers av kunden i kafeen i Hov.

Betaling

Varene betales med kredittkort eller Vipps ved bestillingstidspunktet.

Angrerett

Angrerettloven gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp, med unntak for varer som forringes raskt, som mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.

Reklamasjon/skade

Hvis det er en feil i bestillingen eller du har fått en vare som enten er skadet eller ikke holder god nok kvalitet — kan du ta kontakt med oss og få pengene refundert eller nytt produkt.

Retur

Se informasjon under punktene Angrerett og Reklamasjon/Skade.